TAG: kệ chén dĩa inox

Tổng cộng tìm thấy 19 sản phẩm trong 4 trang

Rổ đựng bát, đĩa, ray thường

Rổ đựng bát, đĩa, ray thường

DSPTJ007T, DSPTJ007Q, DSPTJ007I2, DSPTJ007U, DSPTJ007S, DSPTJ007V

Kệ chén hai tầng âm tủ

Kệ chén hai tầng âm tủ

SJ304, SJ304A, SJ304B, SJ304C, SJ304D

Kệ kéo 2 tầng âm tủ di động

Kệ kéo 2 tầng âm tủ di động

SPTJ018B, SPTJ018D, SPTJ018-900

Rổ chén dĩa inox bản

Rổ chén dĩa inox bản

GSPTJ007T, GSPTJ007Q, GSPTJ007U, GSPTJ007V

Rổ đựng bát, đĩa, ray giảm chấn

Rổ đựng bát, đĩa, ray giảm chấn

K6SPTJ007T, K6SPTJ007Q, K6SPTJ007U, K6SPTJ007V


Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246