RỔ CHÉN DĨA

RỔ CHÉN DĨA

KỆ ĐỰNG CHÉN DĨA, MUỖNG, THÌA NHÔM XINGFA
-25%

KỆ ĐỰNG CHÉN DĨA, MUỖNG, THÌA NHÔM XINGFA

303854, 303852, 303851
2,895,000 đ
3,860,000 đ
KỆ ĐỰNG CHÉN, DĨA, MUỖNG NHÔM XINGFA
-25%

KỆ ĐỰNG CHÉN, DĨA, MUỖNG NHÔM XINGFA

303582, 303581
4,496,250 đ
5,995,000 đ
KỆ ĐỰNG CHÉN, DĨA, MUỖNG NHÔM XINGFA
-25%

KỆ ĐỰNG CHÉN, DĨA, MUỖNG NHÔM XINGFA

303354, 303352, 303351
2,437,500 đ
3,250,000 đ
KỆ CHÉN DĨA BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN DĨA BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303301, 303302, 303303, 303304,
2,565,000 đ
3,420,000 đ
KỆ CHÉN DĨA DẠNG BẢN INOX 304
-25%

KỆ CHÉN DĨA DẠNG BẢN INOX 304

303311, 303312, 303313, 303314
2,842,500 đ
3,790,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN INOX 304

301501, 301502, 301504, 301505
2,853,750 đ
3,805,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303502, 303504, 303505
2,970,000 đ
3,960,000 đ
KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303601, 303602, 303603
2,407,500 đ
3,210,000 đ
KỆ CHÉN , DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN , DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303451, 303452, 303454, 303455
2,970,000 đ
3,960,000 đ
KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN
-25%

KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN

301607, 301601, 301606, 301602, 301603
2,535,000 đ
3,380,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303401, 303402, 303404, 303405
3,150,000 đ
4,200,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

301401, 301402, 301403, 301404, 301405
3,232,500 đ
4,310,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA, MUỖNG, THÌA PHỦ NANO XÁM
-25%

KỆ CHÉN, DĨA, MUỖNG, THÌA PHỦ NANO XÁM

303402S, 303404S, 303405S
3,300,000 đ
4,400,000 đ


Giới hạn tin theo ngày :    

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246