Kệ treo inox

Kệ treo inox

KỆ CHÉN ĐỂ BÀN

KỆ CHÉN ĐỂ BÀN

F850D, F851D, F852D, F853D

KỆ CHÉN 1 TẦNG + THANH TREO

KỆ CHÉN 1 TẦNG + THANH TREO

201016-304, 201017-304, 201018-304, 201019-304

KỆ CHÉN 2 TẦNG + THANH TREO

KỆ CHÉN 2 TẦNG + THANH TREO

201026-304, 201027-304, 201028-304, 201029-304Giới hạn tin theo ngày :    

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246