BỒN & VÒI RỬA

BỒN & VÒI RỬA

VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304
-25%

VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304

980091
3,315,000 đ
4,420,000 đ
VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304
-25%

VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304

980094
3,255,000 đ
4,340,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980068
2,527,500 đ
3,370,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980003
2,835,000 đ
3,780,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980056
2,287,500 đ
3,050,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980090
2,437,500 đ
3,250,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980032
2,835,000 đ
3,780,000 đ
VÒI RỬA ĐÁ KEM
-25%

VÒI RỬA ĐÁ KEM

980018
3,112,500 đ
4,150,000 đ
VÒI RỬA ĐÁ ĐEN
-25%

VÒI RỬA ĐÁ ĐEN

980017
3,112,500 đ
4,150,000 đ
VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304
-25%

VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304

980138
4,185,000 đ
5,580,000 đ
VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304
-25%

VÒI RỬA DÂY RÚT INOX 304

980172
4,338,750 đ
5,785,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980158
3,487,500 đ
4,650,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980153
2,895,000 đ
3,860,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980128
2,970,000 đ
3,960,000 đ
VÒI RỬA INOX 304
-25%

VÒI RỬA INOX 304

980133
3,712,500 đ
4,950,000 đ
RỔ INOX
-25%

RỔ INOX

982001
375,000 đ
500,000 đ
RỔ INOX
-25%

RỔ INOX

984004
637,500 đ
850,000 đ
BÌNH XÀ PHÒNG
-25%

BÌNH XÀ PHÒNG

985003
247,500 đ
330,000 đ
CHẬU RỬA INOX 304
-25%

CHẬU RỬA INOX 304

973001
19,905,000 đ
26,540,000 đ
CHẬU RỬA INOX 304
-25%

CHẬU RỬA INOX 304

967004
9,240,000 đ
12,320,000 đ
CHẬU ĐÔI INOX 304
-25%

CHẬU ĐÔI INOX 304

920156
3,600,000 đ
4,800,000 đ
CHẬU RỬA INOX 304
-25%

CHẬU RỬA INOX 304

920135
5,415,000 đ
7,220,000 đ
CHẬU ĐÔI INOX 304
-25%

CHẬU ĐÔI INOX 304

953424
6,427,500 đ
8,570,000 đ
CHẬU ĐÔI INOX 304 / NANO XÁM
-25%

CHẬU ĐÔI INOX 304 / NANO XÁM

953212-B
4,725,000 đ
6,300,000 đ


Giới hạn tin theo ngày :    

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246