TAG: Kích thước: 800mm

Tổng cộng tìm thấy 59 sản phẩm trong 3 trang

KỆ XOONG DƯỚI BỒN RỬA RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ XOONG DƯỚI BỒN RỬA RAY GIẢM CHẤN INOX 304

308001, 308002
2,137,500 đ
2,850,000 đ
KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303601, 303602, 303603
2,407,500 đ
3,210,000 đ
KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303111, 303112, 303113
2,212,500 đ
2,950,000 đ
KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN
-25%

KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN

301607, 301601, 301606, 301602, 301603
2,535,000 đ
3,380,000 đ
KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN CÓ KHAY
-25%

KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN CÓ KHAY

301125, 301122, 301126, 301123, 301124
1,987,500 đ
2,650,000 đ
KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NHÔM XINGFA
-25%

KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NHÔM XINGFA

303364, 303362, 303361
1,537,500 đ
2,050,000 đ
KỆ KÉO THỰC PHẨM 2 TẦNG NHÔM XINGFA
-25%

KỆ KÉO THỰC PHẨM 2 TẦNG NHÔM XINGFA

401281, 401282, 401283, 401284
6,487,500 đ
8,650,000 đ
KỆ XOONG NỒI MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303411, 303412, 303414, 303415
2,520,000 đ
3,360,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303401, 303402, 303404, 303405
3,150,000 đ
4,200,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

301401, 301402, 301403, 301404, 301405
3,232,500 đ
4,310,000 đ
KỆ XOONG NỒI MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

301411, 301412, 301413, 301414, 301415
2,715,000 đ
3,620,000 đ
KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304
-25%

KỆ CHÉN 2 TẦNG ÂM TỦ INOX 304

401070, 401071, 401072, 401073, 401074
1,297,500 đ
1,730,000 đ
KỆ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO TRẮNG
-25%

KỆ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO TRẮNG

4121S.600, 4121S.800, 4121S.900
2,775,000 đ
3,700,000 đ
KỆ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO TRẮNG
-25%

KỆ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO TRẮNG

703182
2,100,000 đ
2,800,000 đ
KỆ TREO QUẦN RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE
-25%

KỆ TREO QUẦN RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE

703331G, 703334G, 703332G, 703333G
1,417,500 đ
1,890,000 đ
KỆ TREO QUẦN GIẢM CHẤN
-25%

KỆ TREO QUẦN GIẢM CHẤN

4123S.600, 4123S.800, 4123S.900
2,850,000 đ
3,800,000 đ
KỆ TRANG SỨC RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE
-25%

KỆ TRANG SỨC RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE

703321G, 703324G, 703322G, 703323G
1,935,000 đ
2,580,000 đ
KỆ KÉO 2 TẦNG INOX 304
-25%

KỆ KÉO 2 TẦNG INOX 304

401005, 401006, 401008
7,252,500 đ
9,670,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN INOX 304

301501, 301502, 301504, 301505
2,853,750 đ
3,805,000 đ
KỆ XOONG BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ XOONG BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303201, 303202, 303203, 303204
1,980,000 đ
2,640,000 đ
KỆ XOONG NỒI DIAMOND RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI DIAMOND RAY GIẢM CHẤN INOX 304

301511, 301512, 301514, 301515
2,490,000 đ
3,320,000 đ
KỆ XOONG NỒI DẠNG BẢN INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI DẠNG BẢN INOX 304

303211, 303212, 303213, 303214
2,197,500 đ
2,930,000 đ
KỆ XOONG DƯỚI BỒN RỬA GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ XOONG DƯỚI BỒN RỬA GIẢM CHẤN INOX 304

303223, 303224
2,587,500 đ
3,450,000 đ
KỆ CHÉN DĨA BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN DĨA BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303301, 303302, 303303, 303304,
2,565,000 đ
3,420,000 đ

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246