HIGOLD

KỆ ĐỰNG XOONG, NỒI PHỦ NANO XÁM
-25%

KỆ ĐỰNG XOONG, NỒI PHỦ NANO XÁM

303694S, 303692S, 303691S
2,677,500 đ
3,570,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA, MUỖNG, THÌA PHỦ NANO XÁM
-25%

KỆ CHÉN, DĨA, MUỖNG, THÌA PHỦ NANO XÁM

303402S, 303404S, 303405S
3,300,000 đ
4,400,000 đ
KỆ XOONG NỒI MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

301411, 301412, 301413, 301414, 301415
2,715,000 đ
3,620,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

301401, 301402, 301403, 301404, 301405
3,232,500 đ
4,310,000 đ
KỆ XOONG NỒI MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303411, 303412, 303414, 303415
2,520,000 đ
3,360,000 đ
KỆ CHÉN, DĨA MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN, DĨA MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303401, 303402, 303404, 303405
3,150,000 đ
4,200,000 đ
KỆ GIA VỊ DỤNG GOD RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%
KỆ GIA VỊ DỤNG GOD RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%
KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ NOAH GIẢM CHẤN INOX 304
-25%
KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ NOAH GIẢM CHẤN INOX 201
-25%
KỆ GIA VỊ VAN GOD RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ GIA VỊ VAN GOD RAY GIẢM CHẤN INOX 304

306065, 306066
2,677,500 đ
3,570,000 đ
KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

306091, 306092
3,037,500 đ
4,050,000 đ
KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

306093
3,510,000 đ
4,680,000 đ
KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ GIA VỊ MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304

306094
3,585,000 đ
4,780,000 đ
PAS BẮT MẶT HỘC
-25%

PAS BẮT MẶT HỘC

301000
137,250 đ
183,000 đ
KỆ XOONG DƯỚI BỒN RỬA RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ XOONG DƯỚI BỒN RỬA RAY GIẢM CHẤN INOX 304

308001, 308002
2,137,500 đ
2,850,000 đ
KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN
-25%

KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN

301607, 301601, 301606, 301602, 301603
2,535,000 đ
3,380,000 đ
KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN CÓ KHAY
-25%

KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN CÓ KHAY

301125, 301122, 301126, 301123, 301124
1,987,500 đ
2,650,000 đ
KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN KHÔNG KHAY
-25%

KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN KHÔNG KHAY

301002, 301003, 301004
1,260,000 đ
1,680,000 đ
KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303431, 303432, 303434, 303435
2,437,500 đ
3,250,000 đ
KỆ CHÉN , DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN , DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303451, 303452, 303454, 303455
2,970,000 đ
3,960,000 đ
KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303111, 303112, 303113
2,212,500 đ
2,950,000 đ
KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304
-25%

KỆ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304

303601, 303602, 303603
2,407,500 đ
3,210,000 đ
KỆ ĐỰNG GIA VỊ RAY GIẢM CHẤN INOX 304
-25%

KỆ ĐỰNG GIA VỊ RAY GIẢM CHẤN INOX 304

306021, 306022
3,225,000 đ
4,300,000 đ


Giới hạn tin theo ngày :    

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246