PHỤ KIỆN BẾP WELLMAX

PHỤ KIỆN BẾP WELLMAX

Rổ đựng bát, đĩa, ray giảm chấn

Rổ đựng bát, đĩa, ray giảm chấn

K6SPTJ007T, K6SPTJ007Q, K6SPTJ007U, K6SPTJ007V

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn

K6SPTJ007E1, K6SPTJ007P1, K6SPTJ007A1, K6SPTJ007H1

Rổ xoong nồi ray giảm chấn

Rổ xoong nồi ray giảm chấn

K6SPTJ007H, K6SPTJ007A, K6SPTJ007P, K6SPTJ007E

Rổ đựng bát, đĩa, ray thường

Rổ đựng bát, đĩa, ray thường

DSPTJ007T, DSPTJ007Q, DSPTJ007I2, DSPTJ007U, DSPTJ007S, DSPTJ007V

Rổ xoong nồi có khay ray thường

Rổ xoong nồi có khay ray thường

DSPTJ007A1, DSPTJ007B1, DSPTJ007E1, DSPTJ007F1, DSPTJ007H1, DSPTJ007P1

Rổ xoong nồi âm tủ

Rổ xoong nồi âm tủ

DSPTJ007A, DSPTJ007B, DSPTJ007C, DSPTJ007D, DSPTJ007E, DSPTJ007H, DSPTJ007PGiới hạn tin theo ngày :    

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246