Kệ úp xoong nồi

Kệ úp xoong nồi

Rổ úp xoong nồi inox bản

Rổ úp xoong nồi inox bản

GSPTJ007H, GSPTJ007A, GSPTJ007P, GSPTJ007E

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn

Rổ xoong nồi có khay ray giảm chấn

K6SPTJ007E1, K6SPTJ007P1, K6SPTJ007A1, K6SPTJ007H1

Rổ xoong nồi ray giảm chấn

Rổ xoong nồi ray giảm chấn

K6SPTJ007H, K6SPTJ007A, K6SPTJ007P, K6SPTJ007E

Rổ xoong nồi có khay ray thường

Rổ xoong nồi có khay ray thường

DSPTJ007A1, DSPTJ007B1, DSPTJ007E1, DSPTJ007F1, DSPTJ007H1, DSPTJ007P1

Rổ xoong nồi âm tủ

Rổ xoong nồi âm tủ

DSPTJ007A, DSPTJ007B, DSPTJ007C, DSPTJ007D, DSPTJ007E, DSPTJ007H, DSPTJ007P

Rổ đựng nồi bắt mặt hộc inox Wellmax

Rổ đựng nồi bắt mặt hộc inox Wellmax

DSPTJ088D1, DSPTJ088E1, DSPTJ088P1, DSPTJ088H1, DSPTJ088F1, DSPTJ088G1Giới hạn tin theo ngày :    

Báo giá sỉ

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903908199

Tư vấn

Email: minhdatcoltd@yahoo.com

0903880246

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Báo giá sỉ
Họ tên : Ms Thảo
Điện thoại : 0903908199

minhdatcoltd@yahoo.com

Bộ phận - Chức vụ : Tư vấn
Họ tên : Mr Dũng
Điện thoại : 0903880246